Bộ Giao thông vừa quyết định giảm thời gian thu phí tại 13 dự án BOT với tổng cộng là 92 năm 3 tháng. Phần lớn dự án được giảm nằm ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

13 tuyen duong BOT giam thoi gian thu phi gan 100 nam - Anh 1

Theo Vnexpress

Theo Vnexpress