Ngày 9/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6192/QĐ-UBND, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sẽ có 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội, gồm: Cấp, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; Cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy Chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng do địa phương quản lý.

13 TTHC thuoc tham quyen giai quyet cua So NN&PTNT - Anh 1

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý; Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Cấp sổ danh bạ thuyền viên; Cấp giấy chứng nhận đăng ký cải hoán tàu cá; Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường.

Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 6191/QĐ-UBND, công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 1 TTHC (thủ tục 47, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyễn Công