(Vitinfo) - Sáng nay (13/11), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (VIETRADE) tổ chức “Triển lãm Công nghiệp Phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản” lần thứ hai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.