Tại bãi rác Nam Sơn (Hà Nội), kết quả xét nghiệm thấy, trong 100gram đất có cao nhất là... 120 trứng giun và thấp nhất là 8 trứng giun!

Các mẫu đất tại bãi rác Lạng Sơn và Nam Sơn (Hà Nội) đều bị nhiễm trứng giun và coliform (loại vi khuẩn thường được xem như dấu hiệu chỉ báo chất lượng vệ sinh thực phẩm và nước).

Xử lý rác tại bãi Đa Phước – TP.HCM (Ảnh minh họa). Ảnh: Võ Ánh

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Y học Lao động và vệ sinh môi trường, tại các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh, không có hệ thống xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn nên hóa chất và vi sinh vật từ chất thải rắn dễ dàng thâm nhập gây ô nhiễm đất.

Tại bãi rác Nam Sơn, mẫu đất bị nhiễm cao nhất là 20 triệu vi sinh vật có trong 10gram đất và thấp nhất là 300 vi sinh vật. Xét nghiệm trứng giun cho kết quả trong 100gram đất có cao nhất là... 120 trứng giun và thấp nhất là 8 trứng giun!