[Kênh14] – Người nghệ sỹ này nhiều lần bị bắt giữ vì những tác phẩm hội họa mà ông thể hiện giữa đường phố. Chúng thú vị, nhưng... phạm luật.