(Kiến Thức) - Cách chức GĐ và PGĐ điện lực Bình Phước, Bù Đăng; bắt đối tượng chống người thi hành công vụ... là những tin nóng trong ngày.

(Kiến Thức) - Cách chức GĐ và PGĐ điện lực Bình Phước, Bù Đăng; bắt đối tượng chống người thi hành công vụ ... là những tin nóng trong ngày .

Vương Long/ANTV