TTO - Ngày 28-5, tại hội nghị thượng đỉnh ở Dublin (Ireland), 111 quốc gia, trong đó có Anh, đã ký kết hiệp ước ngưng sử dụng bom chùm, đồng thời đồng ý phá hủy các kho vũ khí loại này trong vòng tám năm tới.