Đó là những cái tên có thể kể tới như: Ford Ranger, Kia Forte, Honda CR-V...

Danh sách dưới đây được lập dựa trên thống kê của hiệp hội VAMA, với số lượng xe bán ra trung bình trong suốt cả năm 2013 vừa qua.

10. Ford Ranger

Trung bình: 153 xe/tháng
Tổng sản lượng: 1.834 xe
Giá bán: 592-833 triệu đồng

9. Kia Forte

Trung bình: 164 xe/tháng
Tổng sản lượng: 1.967 xe

8. Honda CR-V

Trung bình: 218 xe/tháng
Tổng sản lượng: 2.176 xe
Giá bán: 998 triệu - 1,14 tỷ đồng

7. Honda City

Trung bình: 227 xe/tháng
Tổng sản lượng: 1.474 xe
Giá bán: 550-590 triệu đồng

6. Kia Picanto

Trung bình: 304 xe/tháng
Tổng sản lượng: 3.652 xe
Giá bán: 399-453 triệu đồng

5. Toyota Vios

Trung bình: 428 xe/tháng
Tổng sản lượng: 5.140 xe
Giá bán: 529-612 triệu đồng

4. Toyota Corolla Altis

Trung bình: 448 xe/tháng
Tổng sản lượng: 5.381 xe
Giá bán: 746-914 triệu đồng

3. Toyota Camry

Trung bình: 477 xe/tháng
Tổng sản lượng: 5.730 xe
Giá bán: 999 triệu - 1,292 tỷ đồng

2. Toyota Innova

Trung bình: 501 xe/tháng
Tổng sản lượng: 6.014 xe
Giá bán: 673-814 triệu đồng

1. Toyota Fortuner

Trung bình: 672 xe/tháng
Tổng sản lượng: 8.067 xe
Giá bán: 892 triệu – 1,056 tỷ đồng

Nguồn: AutoVina