Mặc dù iPhone của Apple đã thống trị trên thị trường smartphone trong nhiều năm qua, nhưng Google hiện đang trong cuộc đua, giành lại thị phần đó từ tay Apple bằng hệ điều hành Android của mình. Dễ dàng nhận thấy, iPhone có thể thống trị thị trường bằng doanh số khủng khiếp, nhưng nói về sự đa dạng trên các nền tảng phần cứng khác nhau thì Android mới là số 1.