Trong số những mẫu laptop được giới thiệu sau đây, có chiếc đã thực sự mở ra hướng đi mới cho toàn ngành công nghiệp, có chiếc chỉ xuất hiện một lần rồi "lặn mất tăm", nhưng tựu chung lại, chúng đều được xem là những dấu son trong lịch sử laptop.