Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 10/2014 (từ 16-31/10), cán cân thương mại hàng hóa xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt thặng dư (xuất siêu) 679 triệu USD, nâng mức thặng dư của khối này tính đến hết tháng 10/2014 đạt hơn 8,08 tỷ USD.

Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu

CôngThương - Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 10/2014 là 245,3 tỷ USD (tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013) thì kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 145,62 tỷ USD (tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2013), chiếm tới 59,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Thặng dư thương mại hàng hóa cả nước tính đến hết tháng 10/2014 đạt 2,36 tỷ USD với đóng góp chính từ khu vực doanh nghiệp FDI. Nếu tách riêng thì khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng đầu năm 2014 đạt thặng dư hơn 8,08 tỷ USD.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước 10 tháng đạt 123,83 tỷ USD (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013) thì kim ngạch xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI là 76,85 tỷ USD (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2013), chiếm 61,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước 10 tháng là 121,47 tỷ USD (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013) thì giá trị nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 68,77 tỷ USD (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2013), chiếm 56,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tính riêng trong nửa cuối tháng 10/2014, giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt gần 5,19 tỷ USD, tăng mạnh 32% so với nửa đầu tháng 10/2014; trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt gần 4,51 tỷ USD, tăng 19,3% so với nửa đầu tháng 10/2014.

Ngọc Quỳnh

Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu

PHẢN HỒI