Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ tại VN (IIE Việt Nam) vừa thông báo chương trình học bổng thường niên. Theo đó, Quỹ GE sẽ cấp 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3.450 USD (3 năm học liên tiếp) cho 10 sinh viên VN.