Video ghi lại những pha ăn vạ kinh điển năm 2016 khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Video: 10 pha ăn vạ kinh điển năm 2016:

Nguồn video: YouTube/in5min.