Danh sách 10 nền kinh tế được đánh giá là tự do nhất thế giới do trang China.org.cn giới thiệu...

10. Đan Mạch

Tổng điểm: 76,1

Thay đổi so với năm 2013: 0,0

9. Ireland

Tổng điểm: 76,2

Thay đổi so với năm 2013: 0,5

8. Mauritius

Tổng điểm: 76,5

Thay đổi so với năm 2013: -0,4

7. Chile

Tổng điểm: 78,7

Thay đổi so với năm 2013: -0,3

6. Canada

Tổng điểm: 80,2

Thay đổi so với năm 2013: 0,8

5. New Zealand

Tổng điểm: 81,2

Thay đổi so với năm 2013: -0,2

4. Thụy Sỹ

Tổng điểm: 81,6

Thay đổi so với năm 2013: 0,6

3. Australia

Tổng điểm: 82,0

Thay đổi so với năm 2013: -0,6

2. Singapore

Tổng điểm: 89,4

Thay đổi so với năm 2013: 1,4

1. Hong Kong

Tổng điểm: 90,1

Thay đổi so với năm 2013: 0,8

Theo VnEconomy