Sáng 18-8, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ (VTLT)Nhà nước (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia (2011-2010) của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

10 năm qua, công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ lịch sử có nhiều chuyển biến tích cực, khối lượng tài liệu giao nộp vào Chi cục VTLT ngày càng tăng, thành phần tài liệu ngày càng đa dạng. 23/63 tỉnh đã xây dựng kho lưu trữ kiên cố rộng từ 1.000m2 đến hơn 3.000m2. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác VTLT tại các tỉnh nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng tài liệu tồn đọng chưa được phân loại chỉnh lý còn phổ biến; việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả công tác VTLT. L.Bình