Ngày 16/11, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập...