Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

- Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá 2 ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm.

- Xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn 2 con số ấy.