Bạn có thể thích hay không thích người đàn ông này nhưng chắc chắn những điều ông ta nói sau đây là đúng đấy bạn ạ.