24H.COM.VN - Có thể thành công hay không thành công nhưng sự ra đời của chúng cũng đã đủ để ghi dấu ấn trong lịch sử ngành công nghiệp sản xuất laptop.