Danh sách "dế" bán chạy tháng 10 có sự thay đổi khá lớn so với các tháng trước. Trong khi Nokia 6300 ...