Trong giai đoạn sáu tháng đầu sau khi sinh con, các sản phụ nhất thiết phải chú ý tránh 10 điều sau ...