Trong hai ngày 2 và 3/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tổ chức UNICEF và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo về đổi mới công tác xây dựng, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội: Bài học, thách thức và cơ hội.

Tham dự hội thảo có 120 đại biểu đại diện Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan đến từ 10 tỉnh, thành phố là Ninh Thuận, Trà Vinh, Điện Biên, Quảng Nam, An Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Gia Lai, Kon Tum và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo nhằm chia sẻ những thành tựu và kinh nghiệm chính trong quá trình đổi mới xây dựng, thực hiện và giám sát, đánh giá các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngành ở cấp địa phương, bao gồm cả những khó khăn và thách thức hiện tại; thảo luận và thống nhất kế hoạch nhằm tiến tới thể chế hóa quá trình đổi mới xây dựng, thực hiện và giám sát, đánh giá các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch ngành ở cấp địa phương, bao gồm cả việc áp dụng các công cụ kiểm toán xã hội; thống nhất các nội dung cần hỗ trợ từ Trung ương nhằm đẩy nhanh quá trình đổi mới này.

Trong ngày làm việc thứ nhất ở cấp độ kỹ thuật, các đại biểu được nghe trình bày tổng quan về hợp tác giữa UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thúc đẩy đổi mới công tác xây dựng giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; tổng quan về phương pháp luận và bộ công cụ kiểm toán xã hội; những giá trị của phương pháp kiểm toán xã hội trong công tác xây dựng, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu cũng sẽ nghe phản hồi của các tỉnh và đơn vị tư vấn trong nước về kết quả triển khai thí điểm công cụ kiểm toán xã hội tại các địa phương; những phương pháp tiếp cận mới được triển khai tại các tỉnh, các kết quả đã đạt được và bài học rút ra trong việc thúc đẩy đổi mới công tác xây dựng, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng như các kế hoạch ngành.

Chiều cùng ngày, các đại biểu chia nhóm thảo luận về nội dung xây dựng kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Trong khuôn khổ Chương trình Tình bạn hữu trẻ em thuộc Chương trình hợp tác Quốc gia Việt Nam-UNICEF giai đoạn 2006-2011, từ năm 2007 đến nay, Dự án nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá và Dự án nâng cao năng lực kiểm toán xã hội do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh và các Sở, ngành có liên quan ở địa phương thực hiện nhiều hoạt động về đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, thí điểm thực hiện đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép các nội dung về trẻ em và thử nghiệm các công cụ kiểm toán xã hội cho cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh.

Hội thảo này nhằm tiếp tục phát huy và nhân rộng các kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời góp phần tạo cơ sở cho việc xây dựng các nội dung định hướng cho Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2012-2016 tới./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)