(NDHMoney) Tổng số điểm mà 10 cổ phiếu có mức tác động lớn nhất trên VN-Index là 2,809 điểm góp phần giúp cho chỉ số này đảo chiều tăng điểm.

Sau phiên giảm điểm cuối tuần trước, VN-Index đã lấy lại đà tăng trong phiên hôm nay khi tăng nhẹ 0,49 điểm (0,11%) lên 450,20 điểm. BVH, STB, VIC, VNM và KDC là những cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất góp phần giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm với tổng mức tác động tăng đạt 2,623 điểm. Trong đó, BVH là cổ phiếu dẫn đầu tốp những cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất với 1,47 điểm. Đóng cửa, BVH tăng 2.300 đồng lên 49.300 đồng/ cổ phiếu. Bên chiều ngược lại, KBC, HAG, OGC, PVF và ITA lại là những mã góp phần kéo giảm đà tăng của thị trường trong phiên này với tổng mức tác động giảm đạt 1,193 điểm. KBC là cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất với 0,332 điểm. Cổ phiếu này đóng cửa giảm 1.100 đồng xuống còn 31.600 đồng/ cổ phiếu. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng có một phiên hồi phục trở lại khi tăng 0,30 điểm (+0,23%) lên 129,93 điểm. SQC, PVX, PVC, NTP và PVL là năm cố phiếu góp phần vào phiên khởi sắc của sàn Hà Nội với tổng mức động tăng điểm đạt 0,313 điểm. SQC tiếp tục là cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất với mức tác động tăng là 0,104 điểm. Kết thúc phiên, SQC tăng 1000 đồng lên 92.000 đồng/ cổ phiếu. Ngược lại, AAA lại là cổ phiếu góp phần kìm hãm đà tăng của thị trường với mức tác động giảm điểm là 0,045 điểm. Đóng của, AAA giảm kịch sàn khi mất 4.400 đồng xuống còn 59.000 đồng/ cổ phiếu. Tiếp theo là các mã VC3, NET, VMC và LTC với tổng mức tác động giảm điểm trên HNX đạt 0,096 điểm.