Bài toán đổi tấn sang giây; Cách giải quyết khi xế yêu bị tông; Sự khác biệt giữa bố và mẹ,... là những hình ảnh hài hước hot nhất Facebook ngày qua.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 1

Thắp sáng tương lai.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 2

Cần lời giải thích.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 3

Đổi từ tấn sang giây?

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 4

Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 5

Tựa vào vai anh.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 6

Mèo lai chó?

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 7

Cách giải quyết khi xế yêu bị tông.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 8

Sự khác biệt giữa bố và mẹ.

10 anh hai hot nhat Facebook trong ngay - Anh 9

Màn troll người bá đạo.