Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến ngày 20/7/2009, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào Việt Nam đạt 10,1 tỷ USD, bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Riêng trong tháng 7 đã có thêm 1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút mới và 600 triệu USD được giải ngân. Trong tổng vốn FDI đăng ký đầu tư tính đến tháng 7/2009, có đến 53% là vốn cấp mới với 385 dự án; 46% là vốn đăng ký tăng thêm với 125 dự án. Đáng chú ý, số vốn tăng thêm đạt 4,7 triệu USD, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2008. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, phần lớn vốn FDI đăng ký vào khu vực dịch vụ lưu trú và ăn uống, chiếm 45%; 21% vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp chế biến; chỉ có 18% tổng vốn FDI đổ vào kinh doanh bất động sản. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục là địa phương dẫn đầu về thu hút nhiều nhất vốn FDI (chiếm tới 63%). Riêng trong tháng 7/2009, tỉnh được bổ sung thêm hơn 1 tỷ USD vốn FDI bởi dự án thép Somikin của nhà đầu tư Trung Quốc. Hàn Quốc vẫn dẫn đầu trong số các nhà đầu tư vốn FDI vào Việt Nam, với 89 dự án cấp mới và 51,1 triệu USD vốn FDI tăng thêm. (Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)