24H.COM.VN - Như các bạn đã biết, công việc chính của một chương trình phần mềm chống virus là tìm ra và tiêu diệt những chú virus ẩn nấp trong máy vi tính của người sử dụng rồi sau đó sẽ sửa chữa, cách ly hoặc thậm chí xóa sạch những tai họa mà virus gây ra. Nhưng những phần mềm chống virus này thường…