Lúc 9h45 phút sáng nay, một trong hai bồn hóa chất chứa khoảng 1.500 lít natri hydroxyd đang vận chuyển trên xe tải hướng từ Đồng Nai vào TP HCM khi tới ngã tư Thủ Đức, đã bất ngờ bị bể đổ tràn ra đường.