Chiều 22/12 tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thông báo những nét khái quát về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.500 dai bieu tham du Dai hoi Dang toan quoc lan thu XII - Anh 1

1.500 dai bieu tham du Dai hoi Dang toan quoc lan thu XII - Anh 2

Ông Hoàng Bình Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) sẽ triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 20-28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại hội 12 dự kiến sẽ bàn về việc: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngoài ra, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 (hơn 13%); đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%); 13 đại biểu chỉ định (0,86%); đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 99,9%. Ngoài đại biểu chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng mời nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu… dự Đại hội.

Cũng theo ông Quân, các văn kiện của Đại hội được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, bằng nhiều kênh, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện đã có 26 triệu lượt ý kiến tham gia đóng góp.

Lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương cho hay cũng cho biết: Đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc…

Ban Chấp hành Trung ương sẽ tổ chức cuộc thông báo tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về kết quả Đại hội XII ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Viết Chung