Giadinh.net - Ngày 1/4/2008, tại Trụ sở chính của Bảo Việt Nhân thọ sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa ...