Do còn thiếu nhiều chỉ tiêu nên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ sẽ xét tuyển 1.500 chỉ tiêu (CT) NV2 vào tất cả các ngành. Điểm xét tuyển NV2 bằng điểm chuẩn NV1.

Trường ĐH dân lập Đông Đô đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và NV2 năm 2009. Nguyên tắc xét tuyển NV2 lấy từ điểm cao trở xuống đến hết chỉ tiêu theo từng ngành. Hồ sơ gồm: giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh ĐH năm 2009 (bản chính - mẫu số 1) có ghi rõ ngành và mã ngành đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH dân lập Đông Đô, kèm theo 2 phong bì dán tem có ghi rõ: họ tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại (nếu có) để trường thông báo kết quả xét tuyển. Một số điểm chuẩn và CT xét tuyển của trường ở hệ ĐH như sau: Ngành Kiến Trúc: 13 (140); Công nghệ thông tin: 13 (140); Điện Tử - Viễn Thông: 13 (80); Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 13 (120); Công nghệ môi trường khối A: 13, khối B: 14 với 60 CT; Công nghệ sinh học khối A: 13, khối B:14 cũng với 60 CT; Quản trị kinh doanh: 13 (160); Quản trị du lịch: 13 (40); Tài chính tín dụng: 13 (160)… 1.583 là CT NV2 hệ ĐH của Trường ĐH dân lập Phương Đông có thông báo đến thí sinh về NV2 với các điểu kiện nhất định. Thí sinh không trúng tuyển ĐH nhưng đủ điểm sàn CĐ có thể đăng ký xét tuyển vào học CĐ ngành tương ứng trước ngày 24/8/2009. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh từ 25/8 đến 10/9/2009. Hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh ĐH năm 2009 do trường tổ chức thi cấp (phiếu số 1- bản chính đã ghi đầy đủ thông tin) và 1 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận. Điểm chuẩn và CT một số ngành ở hệ ĐH: Ngành Công nghệ thông tin: 13 (200); Công nghệ điện tử viễn thông: 13 (150); Kiến trúc: 20 (86); Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 13 (113); Cầu đường: 13 980); Cơ điện tử: 13 (86); Điện: 13 (106)… Trường ĐH Lao động xã hội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 ở hệ ĐH. Theo đó, ngành Quản trị nhân lực khối A: 17 điểm, khối C: 20,5, khối D1: 16,5; Kế toán khối A: 18,5, khối D1: 18; Bảo Hiểm khối A: 17, khối C: 20,5, khối D1: 16,5; Công tác xã hội khối C: 20,5 điểm, khối D1: 16. Trường ĐH Thăng Long cũng đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển NV2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là từ ngày 20/8 đến hạn chót là ngày 10/9. Trường công bố điểm trúng tuyển đợt 2 vào ngày 11/9/2009. H.Q (tổng hợp)