Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ gấp rút rà soát các điều kiện kinh doanh, cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

1.216 dieu kien kinh doanh cua Bo Cong Thuong gay kho khan cho doanh nghiep - Anh 1

Bộ Công Thương cần cắt giảm bớt các thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp

Theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), thời gian qua, Bộ Công Thương đã rất nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, xoá bỏ thủ tục, các điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, là một bộ đa ngành, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất nên số lượng các thủ tục, điều kiện kinh doanh còn nhiều. Hiện, toàn ngành vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong viêc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất.

Do vậy, cả VCCI và CIEM đều kiến nghị Bộ Công Thương cần tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm tiếp các thủ tục, trong đó có việc bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng khí, gạo, rượu và dịch vụ logistics.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh cho rằng, kết quả khảo sát của VCCI cũng như CIEM có cơ sở và xuất phát từ thực tế.

"Do vậy, các đơn vị không nên bàn chuyện đúng sai và phản biện lại các số liệu nghiên cứu. Các con số 300, 400 hay 500 điều kiện, "giấy phép con" được thống kê không quan trọng bằng việc, thời gian tới Bộ có cải cách hay không, bao nhiêu thủ tục sẽ tiếp tục được gỡ bỏ"- Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, việc cải cách hành chính cần dựa trên tinh thần cầu thị, cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, trước ngày 14-9, các đơn vị thuộc Bộ sẽ phải gửi bản tổng hợp báo cáo kế hoạch cải cách hành chính báo cáo Bộ trưởng xem xét và cùng với Tổ công tác của Bộ tiến hành rà soát và có các quyết định cắt giảm cụ thể. Đích thân Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm giám sát công tác cải cách hành chính.

Thực hiện tinh thần Chính phủ kiến tạo, cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh, từ năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát và bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh (điều kiện về hạn chế tiếp cận thị trường). Tổng số điều kiện kinh doanh được rà soát và bãi bỏ là 180 điều kiện ở các lĩnh vực: tạm nhập tái xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá...

Hà Linh