[Kênh14] – Zoom vào không khí sau giờ thi trong những ngày quyết tử của các teen 12. Nhiều teen nhà mình đang tự biến mấy ngày thi tốt nghiệp thành một thời gian "căng như dây đàn".