Ngày 6-4, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã yêu cầu Ủy ban phụ trách bầu cử hoãn công bố kết quả bầu cử và kiểm lại tất cả số phiếu vòng một vì cho rằng đó là kết quả gian lận.