Yêu tặc này mai phục ở rừng tràm và chờ có phụ nữ đi qua thì giở trò đồi bại. Đã 12 lần đối tượng này gây án tại vườn tràm này.