Sử dụng các dữ liệu từ cuộc khảo sát trên hơn 8.000 người Mỹ vào năm 1996, các nhà nghiên cứu tìm thấy những ai bắt đầu sex ở độ tuổi quá trẻ dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm.