Dù đã có vợ và 3 con nhưng hễ nhìn thấy các cô gái thì dục vọng trong Điệp lại trỗi dậy. Điệp núp trong bụi cây gần nhà vệ sinh nữ của trường học. Hễ có học sinh đi qua, hắn lại bất ngờ lao ra, kéo nạn nhân vào bụi cây rồi giở trò đồi bại.