Bạn và người ấy yêu nhau nhưng không có điều kiện để ở gần nhau? Làm sao để sự “xa mặt cách lòng” không xảy ra với hai bạn?