"Bé Lan trông khá phết nhưng phải cái tội kiêu. Mày cưa được bọn tao mất cho mày 1 triệu. Không cưa đổ được em thì bỏ cái mác “dũng sĩ diệt gái” đi nhé”.