Mệnh danh là phái mạnh nhưng không có nghĩa là họ không có điểm yếu. Tất nhiên điểm yếu của đàn ông không giống như phụ nữ hoặc không thể hiện như phụ nữ nhưng tựu trung, trong mỗi người đàn ông đều ẩn dấu ít nhiều "nỗi niềm" bên trong vẻ kiêu bạc lạnh lùng.