Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT vừa có công văn gửi Sở TT&TT TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đề nghị tiến hành kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của các trang tin điện tử vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo đó, các trang tin bị yêu cầu xử lý gồm: www.emdep.vn; www.myidol.com.vn và www.toancanhbaochi.vn đều có chủ thể đăng ký tại Hà Nội và www.pose.com.vn chủ thể đăng ký tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu Sở TT&TT Hà Nội và TP Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các trang tin điện tử vi phạm trước ngày 21/11