Theo kết quả rà soát từ Bộ Công Thương, hiện số lượng xe công tại cơ quan này đang vượt quy định 58 xe. Lãng phí xe công... chất chồng gánh nợ!