24H.COM.VN - Edward Smith, một người đàn ông sống ở Washington (Mỹ) vừa thừa nhận anh đã có “quan hệ yêu đương” với... 1.000 chiếc xe hơi.