Trên địa bàn huyện Yên Phong đến nay còn 13 kết luận thanh tra tồn đọng với tổng số tiền phải thu hồi tiếp gần 2,5 tỷ đồng.

Bà Trịnh Thị Hường - Chánh Thanh tra huyện Yên Phong cho biết, trong công tác tiếp dân, số vụ việc tăng hơn năm 2015. Ban Tiếp công dân huyện tiếp 384 lượt công dân, với 167 vụ việc, trong đó có 7 vụ việc mang tính tập thể đông người. Tình trạng công dân đi lại khiếu tố nhiều lần, nhiều lượt trong một vụ việc còn xảy ra, nhất là các vụ việc về đất đai.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý đất đai của cấp cơ sở chưa nghiêm, những năm trước đây tình trạng bán đất trái thẩm quyền và lấn chiếm đất đai xảy ra nhiều địa phương trên địa bàn huyện như một số thôn thuộc xã Trung Nghĩa, Yên Trung, Long Châu, Tam Giang... dẫn đến việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, nhiều vụ khó giải quyết.

Trong năm, Thanh tra huyện đã tiến hành 3 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; thành lập đoàn công tác xác minh giải quyết đơn của công dân, phối hợp với Sở Xây dựng và đoàn thanh tra liên ngành tỉnh thanh tra một số đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, tiến hành 1 cuộc kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra; kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão.

Bà Hường cũng cho biết, việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, giải quyết đơn ở các đơn vị còn một số vụ việc thực hiện chậm. Thanh tra huyện nhiều lần đôn đốc nhưng các đơn vị chưa thực hiện xong dứt điểm. Trên địa bàn huyện còn 13 kết luận đang tổ chức thực hiện với tổng số tiền phải thu hồi tiếp là gần 2,5 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra năm 2017, bà Hường thông tin: Thanh tra huyện sẽ triển khai hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; đi sâu làm rõ một số chuyên đề theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh như: Xây dựng cơ bản, các nguồn vốn hỗ trợ, kinh tế - tài chính thôn. Đối với cấp xã mỗi xã, thị trấn thực hiện ít nhất từ 1 - 2 cuộc kiểm tra phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với các thôn, các trường học...

TTH