Là huyện miền núi, địa hình đa dạng và phức tạp, để phát triển kinh tế UBND huyện Yên Lập luôn tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, bám sát tình hình thực tiễn.

Trong những năm qua, UBND huyện Yên Lập đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, bám sát tình hình thực tiễn, đề ra các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong 9 tháng đầu năm tổng giá trị tăng thêm ước đạt 852,6 tỷ đồng, bằng 106,65% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 1.136,8 tỷ đồng, bằng 106,83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Yen Lap, Phu Tho: Tap trung phat trien kinh te de xay dung NTM - Anh 1

Những đổi thay trên quê hương Yên Lập.

Với đặc thù là huyện miền núi, địa hình đa dạng và phức tạp, để phát triển kinh tế, lãnh đạo UBND huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là giúp người dân tiếp cận với tiến bộ khoa học trong sản xuất. Do vậy hàng năm đã tham mưu cho đảng ủy để xây dựng nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả SX-KD.

Trong 9 tháng đầu năm toàn huyện đã mở 7 lớp sơ cấp nghề hệ A cho 218 học viên, 3 lớp nghề tin học văn phòng cho 165 học viên, phối hợp với Công ty CP May Sông Hồng đào tạo nghề cho 300 công nhân may. Ngoài ra UBND đã chỉ đạo giải quyết việc làm cho 1.450 lao động, xuất khẩu lao động cho 80 người.

Để thực hiện có hiệu quả và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, UBND huyện đã phân công các đồng chí trong BCH phụ trách từng xã, thị trấn để tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Hiện nay tổng nguồn vốn trong 9 tháng đầu năm của các ngân hàng và 3 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện đạt trên 700 tỷ đồng đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân trên địa bàn vay phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm giá trị ngành nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 438,9 tỷ đồng đạt 75%KH, cả năm ước đạt 582,5 tỷ đồng, đạt 100,03%KH, bằng 105,52% so với cùng kỳ. Giá trị ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt 121,28 tỷ đồng, đạt 78,24%KH, cả năm ước đạt 161,7 tỷ đồng, đạt 104,3% KH, bằng 116,96% so với cùng kỳ. Giá trị ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 292,43 tỷ đồng, cả năm ước đạt 389,9 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ.

Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, UBND huyện Yên Lập đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên.

Như vậy, dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM, tương lai không xa nữa sẽ còn nhiều sự đổi thay to lớn hơn nữa trên quê hương Yên Lập anh hùng.

Nguyễn Tuấn - Lan Hương/KD&PL