- Hiện nay ở Yên Bái có 333 Hợp tác xã (HTX) hoạt động đa dạng về ngành nghề tại tất cả các huyện thị trong tỉnh, các HTX đã và đang giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội và là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh, với tốc độ tăng trưởng trung bình 9%/ năm.

Ông Đào Duy Vượng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cho biết, với 333 HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thu hút trên 43.732 xã viên tham gia. Trong đó có: 130 HTX Nông nghiệp (chiếm khoảng 38 %), 109 HTX Công nghiệp – TTCN (chiếm khoảng 32%), 46 HTX dịch vụ Điện nông thôn chiếm khoảng 16%), 13 HTX Xây dựng, 16 Quỹ Tín dụng nhân dân, 13 HTX Thương mại - Dịch vụ, 5 HTX Giao thông vận tải, và 1 HTX Y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các HTX đã thu hút tạo việc làm thường xuyên cho 6.500 lao động với mức thu nhập bình quân từ 1.200.000- 1.500.000đ/người/tháng. Nhiều HTX có mức thu nhập bình quân cao hơn, từ 2.000.000 - 3.000.000đ/người/tháng như HTX Dịch vụ Tổng hợp Tân Thịnh (Văn Chấn), HTX chế biến Chè Hương Lý (Yên Bình), HTX Thành Công (Văn Yên) và các Quỹ Tín dụng Nhân dân… Trong thời gian qua kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, hàng năm kinh tế tập thể đã góp phần không nhỏ trong GDP của toàn tỉnh.Các HTX đã đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của xã viên và người lao động. Nhiều HTX điển hình tiên tiến đã xuất hiện như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Phù Nham, HTX Dịch vụ tổng hợp Đầm Mô, HTX mây tre Toàn Thắng, HTX dịch vụ tổng hợp Mông Sơn, HTX chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Thành… Phân tích những nguyên nhân có được những kết quả như hiện nay của các HTX tỉnh Yên Bái, ông Đào Duy Vượng khẳng định: trước hết là do các HTX biết phát huy nội lực, nhiều HTX đã xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với địa bàn, đặc điểm riêng của tỉnh miền núi, mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, chủ động tìm đối tác đầu tư đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Lợi ích của xã viên được gắn liền với lợi ích của HTX. Đồng thời các HTX đã thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX 2003 đã có nhiều HTX mạnh dạn bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp cận, do đó đứng vững được trong cơ chế thị trường. Bằng chứng là trong bối cảnh ấy, không ít công ty, xí nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, không có tiền trả lương công nhân và người lao động thì ở Yên Bái vẫn có nhiều HTX vững vàng vượt qua thử thách. Nhiều HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng đa ngành, đa nghề, ngoài việc cung cấp dịch vụ đầu vào cho bà con sản nông dân sản xuất nông lâm nghiệp, các HTX còn tích cực mở rộng và phát triển thêm các ngành nghề như chế biến nông, lâm sản, chăn nuôi. Nói về sự phát triển các HTX ở vùng miền núi phía bắc đầy khó khăn này, phải nhắc đến vai trò của Liên minh HTX tỉnh Yên Bái - chỗ̃ dựa cho các HTX phát triển. Liên minh HTX tỉnhYên Bái đã tích cực đề xuất tham mưu với trung ương và tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…và các ban ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoạt động, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; tích cực công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho các HTX, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh (năm 2010 huy động trên 200 tỷ đồng và tổ chức cho khoảng gần 9.000 lượt thành viên vay vốn) … Liên minh HTX tỉnh tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào các chương trình dự án đào tạo nâng cao trình độ, dạy nghề cho lao động địa phương; đồng thời triển khai thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các HTX ở Yên Bái vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: quy mô hoạt động của các HTX còn nhỏ, tính cạnh tranh của các HTX trong nền kinh tế thị trường chưa cao, tỷ lệ hộ dân tham gia vào kinh tế tập thể còn thấp. Để khắc phục những tồn tại trên, ông Đào Duy Vượng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, trong năm 2011, Liên minh HTX tỉnh tăng cường tư vấn, hỗ trợ vốn, đào tạo cán bộ... đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của HTX; chú trọng thành lập các HTX dịch vụ nông nghiệp ở vùng cao, vùng sâu; vận động thu hút trên 50% số hộ nông dân vào HTX và tổ hợp tác..., làm sao để khu vực kinh tế tập thể năm 2011 sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh, năng cao vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Yên Bái.