Căn cứ thông báo số 962/TB-VSD ngày 21/3/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YBC như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2011 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: 24/04/2011 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái – Tổ 16, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái. - Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau