Các rô bốt có khả năng cử động giống hệt con người với những công gnhệ mới nhất tăng cường nguồn lực sản xuất lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam