Giadinh.net - Giám đốc điều hành Tập đoàn Yahoo Jerry Yang hôm qua lại "bóng gió" về một thỏa thuận ...