Nhà điêu khắc nói với một bà giàu có bảo trợ nghệ thuật:

- Thưa bà, bà yêu cầu tôi nghĩ ra một tác phẩm với đề tài “Chúng ta thật quá bấp bênh trên thế giới này”?

Minh họa: DAD

- Đúng thế.

- Vậy đây là dự án rất thích hợp với ý tưởng của bà: một bức tượng mô tả người khổng lồ Atlas mang cả thế giới trên vai mà chỉ đứng có một chân. Còn chân kia, ông ta sắp giẫm vào một cái vỏ chuối...

Anh Phương (st)