Chiều 3/11, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và tổng kết 4 năm thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Y thuc chap hanh phap luat cua nguoi dan nang len ro ret - Anh 1

Các tập thể được khen thưởng

Sau 3 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Đến nay Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố, quận, huyện, thị xã đều đã ban hành Quy chế hoạt động tích cực. Như làm tốt vai trò tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả công tác tuyên tuyền, PBGDPL thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong 3 năm, các cấp, các nghành của Thành phố đã tổ chức 44.559 hội nghị, 1.855 cuộc thi/1.205.259 lượt người dự thi; đăng tải gần 8.553 tin,…

Cũng trong 3 năm qua, các cấp, các ngành của Thành phố luôn lựa chọn các nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền, trong đó chú trọng tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề bức thiết mà xã hội quan tâm như pháp luật về an toàn giao thông, về khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường,…. với các hình thức phong phú đa dạng. Qua đó, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp và mọi người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các Luật mới ban hành, các văn bản của Trung ương và Thành phố.

Cùng với đó, đổi mới nội dung và phương thức PBGDPL gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, trong đó chú trọng PBGDPL về các lĩnh vực trật tự và văn minh đô thị như bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, công tác phòng, chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Tăng cường PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn đô thị hóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao...

Tại hội nghị, 27 tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và 16 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

Trần Vũ